MODELL 2019
SALES & SERVICE

AV

ICF CERTIFIERAD COACH
MIKAEL AHNELL

VI ÄR STOLTA ATT ARBETA MED

 

LOCAL MARKET GROUP

ER GOODWILL ER FRAMTID  

Masecs vision är att skapa en verksamhet och plats där medarbetarindex/kundindex är det som ställs i första rummet. Genom att skapa en värld där människor känner sig välkomna och väntade, en plats där vänner, företag, gäster, främlingar, kunder och medarbetare vill vistas för att de känner kärleken till det vi gör, förmedlar och levererar.

Sälj/Service
Masec är grundat genom den principen att bästa serviceleveransen kommer av bästa sälj och att bästa säljresultatet kommer genom bästa serviceleveransen. Vi vet att verksamheten lever på och av den försäljningsvolymen vi uppnår och den kostnadsbilden företaget har. Därför lägger vi mycket energi på att coacha ut vad som gör att ni kan uppnå Master sälj och service.

Coaching som verktyg 
Genom individuell, team, ledningsgrupp eller organisations coaching skapas förståelse, kunskap och rätt verktyg för förändring och framgång.
Att öka insikten kring; är jag rätt, gör vi rätt och känns det rätt – lyfts fram hos samtliga medarbetare – i grupp eller individuellt.

CSR policy där företaget idag tydligt visar och tar sitt ansvar för miljö, integration, jämlikhet och jämställdhet är något Masec arbetar fram i samspel med medarbetare.

En trygghet
Målet är att skapa en trygghet för alla, såväl kund som företag. Produkten är skapad för att placera rätt energi, öka kunskapen, lyfta kvalitén, placera känslan och kärleken inom verksamheten och alla medarbetare. Idag är mjukvaran – det personliga agerandet och företagets sätt att se, förstå och agera kring den totala upplevelsen för gästen, besökaren eller kunden – avgörande för företaget.

Rätt energi 
Det rätta bränslet är avgörande för det önskade resultatet. Placeras genom coaching och uppföljning.

Eget ansvar i resultatet lyfter vi fram. Att reflektera som företag i grupp och som individ är ett verktyg vi arbetar med och lägger in som rutin i verksamheten. Att våga reflektera över agerandet och resultatet är att vilja ta nästa steg mot framtiden.

Viljan är att hjälpa er med att placera rätt energi, känsla och kärlek i organisationen, samt öka kunskapen och förståelsen vilket leder till en upplevelse utöver det vanliga där alla besökande och alla medarbetare får det som skall vara det självklara: en Master Service & Sales upplevelse.

Viktigt att minnas: ”Som ensam länk är du inte stark nog. Men som länken du är i en hel kedja – är ditt agerande avgörande för helheten och resultatet”.

Företagets goodwill er framtid
 I dagens mediebrus med alla kanaler – där besökare, kunder och gäster på ett snabbt & enkelt sätt kan lämna feedback om sin upplevelse – är det väldigt viktigt att ni har kunskapen, kvalitén, servicen och den rätta känslan med er under hela leveransen. Vi hjälper er på ett smidigt sätt, att implementera den bästa leveransen som, på sikt, blir företagets goodwill – er framtid.

Hem
 • Masec som koncept och framtidsprodukt är något jag absolut tror på och följer med spänning. Jag har själv tidigare erfarenheter inom liknande verksamhetsområden på 70-talet. Även idag ser jag tydligt behovet av en fristående certifiering där man kan få en ärlig överblick av sin verksamhet med friska ögon.

  Ewa Mannerstål Tre V Management AB
 • Efter ett pars år av dagligt samarbete och utvecklande i affärskoncept tillsammans kan jag varmt rekommendera Mikael Ahnell - Mr Service, som vi alla kallar honom. Konceptet Masec i sin helhet ligger rätt i tiden & fyller ett stort behov idag. Vi har under en lång period, i utveckling av våra verksamheter, koncentrerat oss på hårdvaran & glömt det viktigaste - mjukvaran.

  Ken Bertling Account Factory
 • Jag har personligen känt Mikael Ahnell i snart 30 år & följt honom genom hans karriär där han utvecklat en rad serviceprodukter så väl inom restaurang som hotell. Det som speglar & genomsyrar Mikael i samtliga hans åtaganden är passionen för högsta service och upplevelsen för kunden, vilket leder till den bästa försäljningen.

  Magnus Bergman Tidigare Chef Ikea Food
 • Kontur Konferens AB har de senaste åren samarbetat med Masec vad gäller tjänster till konferensmarknaden. I tillägg till ömsesidigt god affärsnytta, har den nära dialogen med Masec utvecklat vår egen företagskultur vad gäller service – till stor gagn för hela teamet.

  Urban Deljerud Styrelsens ordförande Kontur Konferens AB
 • "Jag har haft mycket goda erfarenheter av MASEC och Mikael Ahnell. Han genomför uppdrag med värme, känsla och professionalitet utöver det vanliga. Rekommenderas varmt då service är inget man tummar på!"

  Martin Forsstedt Jurist
 • Mikael Ahnell och (Mr. Service) som han kallas har varit med oss nu under 18 månader. Mikael har satt sin tydliga prägel i verksamheten vad gäller att leverera service med känsla och kärlek. Mikael arbetar idag med Kundservice ansvar, utbildning, rekrytering samt coaching av all personal på Stockholm Tolv Eventcenter. Mikael coachar även andra enheter inom Local Market Group. 

  Han har ett professionellt sätt att leda och utveckla medarbetare och team vilket leder till starka team och ökade resultat.

   

  Henrik Hermansson VD Local Market Group AB
 • Mikael (Mr. Service) har sen han börjat hos oss satt fart på utvecklingen och rekrytering på bästa sätt. Mikael har genom att placera mer kunskap kring hur viktigt det är med känsla & kärlek i leveransen av service varit till stor del delaktig i det ökade resultat. Även hans sätt att coacha och utbilda medarbetare gör att teamet byggs snabbare och starkare vilket leder till bättre resultat. Tillsammans med resterande kollegor i ledningsgruppen har Mikael mitt sitt företag Masec Management sett till så vi alla nu arbetar med de viktiga ledorden Kunskap-Kvalité-Känsla-Kärlek.

  Bob Magnus Pålsson Stockholm Tolv Eventcenter & VD Matdistriktet

Företag som håller en Masec servicenivå

Som vi arbetat med eller bedömt

VÅRA KÄRNVÄRDEN

FINANSIELL KONTROLL

Med skicklighet & erfarenhet avseende ekonomiskt tänkande tillsammans med analytisk förmåga ser vi på er verksamhet med friska, opartiska ögon som hjälper oss att snabbt kunna göra en bedömning av vilka områden som kan förbättras.

COACHING

Vi går in i verksamheten och coachar personalen, ser över försäljningsviljan, intärna rutiner & kommunikationsstrategier som hjälper organisationen att sätta den rätta känslan.

UTBILDNING

Nyckeln till goda säljresultat är personal som fått möjligheten att skaffa sig den rätta kunskapen för sin position som i sin tur levererar den bästa servicen kombinerat med rätt känsla.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search